Menü Bezárás

Alapítványunk célja

2020-ban hoztuk létre a Jelnyelvi Oktatás és Fordítás Alapítványt, rövid néven JOF Alapítványt.

A JOF célja az esélyegyenlőség előmozdítása. Ennélfogva a halló személyek számára, a siket- és nagyothalló személyekkel, illetve jelnyelvvel kapcsolatos információkat teszünk közzé, valamint oktatjuk is a jelnyelvet.

Hazánkban a KSH 2011-es adatai szerint több mint 8 500 siket és 63 000 nagyothalló személy él. Kommunikációs szempontból az érintettek a hallás érzék kiesése vagy csökkenése következtében a jelnyelvet tekintik anyanyelvüknek, ezen a nyelven kommunikálnak, és szereznek hasznosítható információkat. Ennek okán a hallássérült populáció kiemelkedő ismérve, hogy jelnyelven van szüksége oktatásra, közérdekű információkra, és egyéb tartalmakra, melyet az alábbi hivatkozások is alátámasztanak:

 • 1998. évi XXVI. törvény a fogyatékos személyek jogairól és esélyegyenlőségük biztosításáról: 6.§ A fogyatékos személy számára biztosítani kell az egyenlő esélyű hozzáférés lehetőségét a közérdekű információkhoz, továbbá azokhoz az információkhoz, amelyek a fogyatékos személyeket megillető jogokkal, valamint a részükre nyújtott szolgáltatásokkal kapcsolatosak.

 • 2009. évi CXXV. törvény a magyar jelnyelvről és a magyar jelnyelv használatáról: 3.§ (1) Magyarország a magyar jelnyelvet önálló, természetes nyelvnek ismeri el.

 • ENSZ – Fogyatékossággal élő személyek jogairól szóló egyezmény 21. cikke szerint biztosítani kell a következőket:

  • A véleménynyilvánítás és a szólás szabadsága, valamint az információhoz való hozzáférés

   • a) a lakosság számára készült tájékoztatás időben, hozzáférhető formában és a fogyatékosság különböző fajtáinak megfelelő technológiák segítségével, többletköltség nélkül történő biztosítása a fogyatékossággal élő személyek számára;

   • d) ösztönözni a tömegtájékoztatást, beleértve az információk internetes szolgáltatás útján terjesztőit, hogy szolgáltatásaikat fogyatékossággal élő személyek számára hozzáférhetővé tegyék.

Szolgáltatásainkkal a fenti törvényeknek és egyezménynek kívánunk eleget tenni szövegek, valamint hang-, vagy videofelvételek tolmácsolásával és fordításával.

Elhatározásunk

 • Jelnyelvi videók készítése és az ezekből létrehozott videótár folyamatos bővítése.
 • Közérdekű és hasznos információk, illetve hírek akadálymentesítése.
 • A jelnyelvet használó hallássérültek, siketek és nagyothallók, mindennapi életének hivatalos-, és magánügyeik intézésének az akadálymentesítése, valamint életvitelüket segítő szolgáltatása.
 • Magyar jelnyelv és nemzetközi jelnyelv megismertetése és népszerűsítése.
 • Jelnyelvi oktatóanyagok készítése, illetve fejlesztése.
 • Jelnyelvi tanfolyamok, illetve tréningek szervezése és lebonyolítása.
 • Innováció és kutatás-fejlesztés az integráció eszköztárának bővítése érdekében.

Beszámolók