Menü Bezárás

Mi az az idióma?

Átvitt értelmű állandósult szókapcsolat, mely mást jelent, mint ami a szavak szó szerinti jelentéséből fakad. 

Mi a jelnyelvi idióma?

Siket közösségben alkalmazott beszédmód. Olyan rögzült jel vagy jelkapcsolat, mely bizonyos nyelvhasználati helyzetben mást jelent, mint ami a jel vagy a jelek elsődleges jelentéséből fakad; egyfajta kulturális nyelvhasználati jellegzetesség, „siketes jelnek” is nevezik. Általában elmondható, hogy nem fordítható le szó szerint hangzó nyelvre, előzetes ismeret nélkül nem is érthető, mert az adott beszédhelyzethez kapcsolódó konkrét jelentése van. Egy jelnyelvi idiómának többféle jelentése is lehet, beszédhelyzettől függően, de van olyan is, hogy csak egy. Legtöbbször meghatározott mimikával használjuk (mely a jelentés elválaszthatatlan része!), artikuláció nélkül, de előfordul olyan idióma is, ahol kell artikulálni. 

Hogyan alakultak ki a jelnyelvi idiómák?

Pontos eredetük általában nem ismert; gyakori szóalkotásmód a jelnyelvi kommunikációban. Létrejöhet úgy, hogy siketek egymás között kitalálnak egy új jelet valamire, amit szeretnének kifejezni, hasonlóan például a hangzó nyelvi szleng szavak kialakulásához. Ez az új jel gyorsan elterjedhet a beszélőközösségben, de akár gyorsan el is tűnhet. Idegen nyelvekből történő átvétel is jellemző: külföldi siketektől is szoktak átvenni idiómákat a magyar jelnyelvbe.

Érdekesség!

Van olyan jelnyelvi idióma, mely összesen egy jelből áll, mégis egy egész mondatot, gondolatsort kifejez. Hogyan lehetséges ez? Az idiómákhoz meghatározott mimika tartozik, mely plusz jelentéssel ruházza fel a jelet, s így a jelentés részévé válik. Egyetlen arckifejezés vagy apró rezdülés rengeteg információt hordoz.

Mikor ismerték fel, hogy az idiómák részei a jelnyelv rendszerének?

A jelnyelv-oktatásban és a jelnyelvi tolmácsképzésben régebben a halló résztvevők nem tanultak külön jelnyelvi idiómákat, így előfordult, hogy tolmácsolás közben derült ki: bizonyos jelekkel még soha életükben nem találkoztak, nem ismerik őket, sőt, sok jel ezek közül szó szerint le sem fordítható! Így alakult ki az igény az idiómák rendszerezésére, jelentésük magyarázatára és jelnyelv-oktatásba történő beépítésükre. 

Ajánlott!

A jelnyelvi idiómák elsajátítását és használatát a siket közösségben érdemes elkezdeni.